SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – suradnik za rad na projektu Forced displacement and refugee-host community solidarity (FOCUS) s punim radnim vremenom i na određeno vrijeme do 31.12.2020. – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

  •  Diploma magistra struke iz psihologije
  • Napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C 1 razina)
  • Korištenje programskih paketa za obradu podataka SPSS

Prednost će ostvariti kandidati s iskustvom u anketnom prikupljanju podataka, sudjelovanju u organizaciji stručnih konferencija i posjedovanjem vozačke dozvole B-kategorije.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo, sukladno posebnom propisu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.