SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 69/2020 od 17. lipnja 2020., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 17. lipnja 2020. i web stranici Filozofskog fakulteta 16. lipnja 2020. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik – administrator EU projekata u Službi za međunarodnu suradnju, na projektu ”Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta financiranom iz sredstava Europskog socijalnog fonda, u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice – 1 izvršitelj (m/ž).