Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranicama Fakulteta 23. listopada 2020., HZZ-a, 30. listopada 2020., Narodnim novinama NN118/2020 28. listopada 2020., na radno mjesto III. vrste složenosti poslova – domaćica Fakulteta – interni naziv: domaćica u Dekanatu i Uredu dekana, izabrana Martina Ivezić.