Obavještavamo da je u natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 133/2020. od 02.12.2020., službenim stranicama HRZZ-a 02.12.2020. i web stranici Fakulteta 30.11.2020., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za kadrovske i pravne poslove, s punim radnim vremenom i na neodređeno vrijeme, izabrana Bojana Jauk, mag. prava.