Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 21. prosinca 2021., Narodnim novinama broj 141/2021 od 22. prosinca 2021., stranicama HRZZ-a 21. prosinca 2021., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste složenosti – viši stručni referent – tajnik/ca na Odsjeku za filozofiju, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu do povratka odsutne zaposlenice– 1 izvršitelj (m/ž), izabran David Matić, magistar filozofije.