Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 27.  svibnja 2022., Narodnim novinama broj 61/2022 od 01. lipnja 2022., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti  – interni naziv: tajnik/ca na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Antonela Jukić iz Zagreba, magistra etnologije i kulturne antropologije.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.