SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

Objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 99/2022. od 26.08.2022., stranicama HRZZ-a 25.08.2022. i web stranici Fakulteta 24.08.2022.  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu namještenika IV. vrste složenosti – interni naziv: čistačica, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu do povratka odsutne zaposlenice s bolovanja (zamjena), jer nije bilo kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja.