SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

Objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 45/2022. od 13.04.2022., dnevnom tisku 13.04.2022., Euraxess Jobs Portalu od 25.04.2022. i web stranici Fakulteta 11.04.2022. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, na Katedri za judaistiku na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku jer prijavljeni kandidati nisu ispunjavali uvjete natječaja.