Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 21. rujna 2022., u Narodnim novinama broj 110/2022 od 23. rujna 2022. te u dnevnom tisku 23. rujna 2022. za zasnivanje radnog odnosa u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Katedri za informatiku  Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž), izabran Kristijan Klasan, magistar informatike.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.