Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 03. 04. 2023. te Narodnim novinama broj 38/2023 od 05. 04. 2023. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste složenosti  – pomoćni knjižničar (knjižničarski tehničar) na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog djelatnika (zamjena za bolovanje) i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana Ana Kužnar, sveučilišna prvostupnica njemačkog jezika i etnologije i kulturne antropologije.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.