SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste složenosti – stručni referent, interni naziv : stručni referent u Studentskoj službi na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

  • Srednja stručna sprema
  • Radno iskustvo od najmanje 5 godina nakon stjecanja stručne spreme koja je uvjet za zapošljavanje
  • Dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • Napredno poznavanje rada na računalu (MS Office)

Posebna znanja koja će se vrednovati kao prednost pri odabiru kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja :

  • 5 godina iskustva rada u visokoobrazovnoj ustanovi na poslovima studentske službe i poslijediplomske referade
  • 5 godina iskustva rada u ISVU-u
  • Poznavanje rada na ISSP-u
  • Poznavanje rada sa XML-om

Kandidat koji bude izabran na natječaju će uz poslove stručnog referenta  u Studentskoj službi obavljati i poslove izrade satnice

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.