Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 21. travnja 2023., u Narodnim novinama broj 43/2023 od 21. travnja 2023. te u dnevnom tisku 22. travnja 2023. za zasnivanje radnog odnosa za slobodno znanstveno – nastavno radno mjesto – docenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana dr. sc. Zrinka Premužić, doktorica humanističkih znanosti iz znanstvenog polja arheologije.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.