Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 28. 11. 2023., i u Narodnim novinama broj 142/2023 od 29. 11. 2023. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, interni naziv : arhivist u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Marija Zmajlović, magistra informacijskih znanosti i magistra edukacije informatike.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.