Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 28. 12. 2023., u Narodnim novinama broj 158/2023 od 29. 12. 2023. te stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. 12. 2023. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste složenostipomoćni knjižničar u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne djelatnice (rodiljni/roditeljski dopust) – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Dubravka Galenić, SSS.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.