Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 54/2024 od 08. 05. 2024. te na web stranicama Filozofskog fakulteta 06. 05. 2024. i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, PS Zagreb 07.05.2024., za zasnivanje radnog odnosa u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme na radnom mjestu voditelj ustrojstvene jedinice 3 u Studentskoj službi) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (interni naziv: voditelj Studentske službe) – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana Izidora Herold, sveučilišna magistrica međunarodnih odnosa i diplomacije.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.