Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 19. travnja 2023., Euraxess portalu 25. travnja 2023., u Narodnim novinama, broj 43/23 od 21. travnja 2023. te u dnevnom tisku 22. travnja 2023., za zasnivanje radnog odnosa za znanstveno – nastavno radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija na Odsjeku za pedagogiju, Katedri za sistematsku pedagogiju izabran dr. sc. Zoran Horvat, doktor društvenih znanosti polje pedagogija.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku, Narodne novine, broj 47/09 i 110/21.