SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

       Poništava se natječaj objavljen u Narodnim novinama 70/2024 od 12. 06. 2024., na web stranici Filozofskog fakulteta od 7. 06. 2024. i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 10. 06. 2024. za zasnivanje radnog odnosa za upražnjenom radno mjesto pomoćni radnik, interni naziv: portir u Službi za Tehničke poslove na Filozofskom fakultetu u Zagrebu– u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), zbog proceduralne pogreške u tekstu natječaja, te će se natječaj ponoviti.