Studentska služba e-mail:  stuslu@m.ffzg.hr

Sanja Bahun Golub – telefon: (01) 4092-223
e-mail: sbgolub@m.ffzg.hr

Ida Belaj (završeci studija i diplome) – telefon: (01) 4092-224
e-mail: ibelaj@m.ffzg.hr

Hrvoje Jakopčević
e-mail: hjakopce@m.ffzg.hr – telefon: (01) 4092-408

Nikolina Knežević
e-mail: nknez@m.ffzg.hr – telefon: (01) 4092-375