Obrazac ispunjavaju svi studenti Filozofskog fakulteta koji kao izborni kolegij/e slušaju i polažu neki kolegij/e na drugim fakultetima/sveučilistima. Takve kolegije kao izborne moraju prihvatiti matični odsjeci na samom početku semestra (ne na kraju), a kolegiji se unose u ISVU s izvornim nazivima i
originalnim brojem ECTS bodova.

Ovaj obrazac ispunjavaju studenti (točke obrasca 1-2), matični Odsjek (3), vanjska sastavnica (4) i ponovo Odsjek (5-6). Obrazac pokriva cijeli proces mobilnosti, od trenutka kada student izabere neki kolegij na drugoj sastavnici (točke obrasca 1-2), za to dobije suglasnost matičnog odsjeka (3), položi kolegij (4) i učini ga dijelom svog studijskog programa na našem fakultetu (točke 5-6). Sami studenti nose obrazac sa sobom i “prikljupljaju” potpise i suglasnosti. Kolegiji se moraju unijeti u ISVU na kraju semestra u kojem je mobilnost odrađena.

Obrazac za horizontalnu mobilnost

*NAPOMENA: Obrasce ispunjavajte u preglednicima Chrome i Firefox