Obrasci za preddiplomski studij

Hodogram za završetak diplomskog studija

Hodogram2018-09-07T16:14:04+00:00

Kada student položi sve ispite propisane studijskim programom na svom studiju (na jednoj ili obje studijske grupe) mora:

  • 1: ispuniti Obrazac za pristup obrani diplomskog rada koji se nalazi na stranici Studentske službe. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom Predaj. Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za pristup obrani diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka. Student je povratni e-mail dužan čuvati do samog završetka studija, a elektronička kopija se pohranjuje u tajništvu.
  • 1a: (samo ako se radi o nastavničkoj kombinaciji/smjeru studija): U Centru za obrazovanje nastavnika podići potvrdu o izvršenju svih obveza na kolegijima iz nastavničkih smjerova. Potvrdu treba čuvati jer će biti dio dokumentacije o završetku studija.

Obrana/e diplomskog/ih rada/ova i završetak studija

Kada student obrani jedinstveni interdisciplinarni diplomski rad ili dva diplomska rada na oba Odsjeka i stekne minimalno 60 ECTS bodova na svakoj od dvopredmetnih studijskih grupa, odnosno 120 bodova na jednopredmetnoj studijskoj grupi, mora:

  • 2: nakon obrane diplomskog/ih rada/ova isprintani Zapisnik o obrani diplomskog rada (koji/e student dobiva na samoj obrani) odnijeti u Tajništvo/a Odsjeka. Tom prilikom će dobiti i Izjavu o pohrani ocjenskog rada u repozitoriju Knjižnice koji student mora osobno ispuniti i potpisati
  • 3: ispuniti Obrazac za završetak diplomskog studija koji se nalazi ovdje, odnosno na web-stranici Fakulteta, link Studentska služba. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom Predaj. Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za završetak diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka.
  • 4: u prizemlju Knjižnice FF-a dobiti potvrdu o vraćanju svih knjiga
  • 5: uplatiti 500,00 kn za troškove svečane promocije i izdavanja diplome i dopunske isprave o studiju (podaci o uplati nalaze se na web stranici Studentske službe) i isprintati potvrdu o uplati (e-banking) ili sačuvati uplatnicu. Ukoliko student ne želi prisustvovati promociji, mora uplatiti 200,00 kn za troškove izdavanja diplome i dopunske isprave.

Dolazak u Studentsku službu

Potvrdu o vraćanju knjiga (gore pod 4), uplatnicu i/ili potvrdu o uplati (pod 5) i potvrdu s CZON-a (pod 1a, ali samo ukoliko se radi o nastavničkim smjerovima), student donosi u Studentsku službu. Studentska služba će:

  • 4: izdati potvrdu o završetku diplomskog studija. Diploma i dopunska isprava diplomskog studija svim će studentima biti uručene na svečanoj promociji ili ih mogu podići osobno u Studentskoj službi.
  • 5: ponuditi studentu obrazac anonimne ankete o zadovoljstvu diplomskim studijem koju će studenti ubaciti u za to predviđenu zatvorenu kutiju u Studentskoj službi
  • 6:pričekati 10ak dana

*NAPOMENA: Obrasce ispunjavajte u preglednicima Chrome i Firefox