Kada student položi sve ispite propisane studijskim programom na svom studiju (na jednoj ili obje studijske grupe) mora:

 • 1: ispuniti Obrazac za pristup obrani diplomskog rada koji se nalazi na stranici Studentske službe. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom Predaj. Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za pristup obrani diplomskog rada kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka. Student će dobiti povratni e-mail (provjerite SPAM pretinac) i taj e-mail mora čuvati do samog završetka studija, a elektronička kopija se pohranjuje u tajništvu.
 • 2: (samo ako se radi o nastavničkoj kombinaciji/smjeru studija): U Centru za obrazovanje nastavnika podići potvrdu o izvršenju svih obveza na kolegijima iz nastavničkih smjerova. Potvrdu treba čuvati jer će biti dio dokumentacije o završetku studija.
 • 2. a): Najkasnije u roku od tjedan dana nakon obrane, student sam pohranjuje završnu verziju diplomskog rada u pdf/A formatu (uz koji je po potrebi moguće priložiti dodatne datoteke s popratnim materijalima) u Otvoreni digitalni repozitorij akademske zajednice FFZG-a – ODRAZ (https://repozitorij.ffzg.unizg.hr/). Upute za postupak pohrane nalaze se na mrežnim stranicama Knjižnice. U roku od 3 radna dana od pohrane, diplomski rad bit će objavljen u Repozitoriju, pa student može ispisati zapis o diplomskom radu kao dokaz o pohrani ili ga poslati elektroničkim putem odnosno pohraniti u PDF formatu.

Obrana diplomskog rada i završetak studija

Kad student obrani jedinstveni diplomski rad ili dva diplomska rada na oba odsjeka i stekne minimalno 60 ECTS bodova na svakoj od dvopredmetnih studijskih grupa, odnosno 120 bodova na jednopredmetnoj studijskoj grupi, mora:

 • 3: ispuniti Obrazac za završetak diplomskog studija koji se nalazi ovdje, odnosno na mrežnoj
  stranici Fakulteta, link Studentska služba. Obrazac se ispunjava online i završava tipkom
  Predaj. Student će dobiti povratni e-mail pod naslovom Studentska služba – obrazac za
  završetak diplomskog studija kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je
  potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka.
 • 4: zatražiti potvrdu o vraćenim knjigama u Knjižnici FF-a putem adrese: https://koha.ffzg.hr/cgi-bin/koha/opac-discharge.pl (potvrda se iz knjižničnog sustava šalje direktno u Studentsku službu)

Dolazak u Studentsku službu **

Studenti sve potrebne potvrde i upite šalju na e-adresu: zavrsetak@ffzg.hr

Potvrdu o vraćanju knjiga (gore pod 4) i ispis iz repozitorija ODRAZ (pod 2.a) i potvrdu iz CZON-a (pod 2, ali samo ako se radi o nastavničkim smjerovima), student donosi u Studentsku službu. Studentska služba će:

 • 4: izdati potvrdu o završetku diplomskog studija. Diploma i dopunska isprava diplomskog
  studija svim će studentima biti uručene na svečanoj promociji ili ih pak mogu podići osobno u
  Studentskoj službi.
 • 5: ponuditi studentu obrazac anonimne ankete o diplomskom studiju koju će
  studenti predati u za to predviđenu zatvorenu kutiju u Studentskoj službi

*NAPOMENA: Obrasce ispunjavajte u preglednicima Chrome i Firefox

Studentska služba će nakon obrade poslati potvrdu na službenu fakultetsku @ffzg.h/@m.ffzg.hr mail adresu.