Kada student položi sve ispite propisane studijskim programom na svom studiju (na jednoj ili
obje studijske grupe), preda završne radove na onim studijima koji to zahtijevaju i stekne
minimalno 90 ECTS bodova na svakoj od dvopredmetnih studijskih grupa, odnosno 180
bodova na jednopredmetnoj studijskoj grupi, mora:

 • 1: ispuniti Obrazac za završetak preddiplomskog studija (jednopredmetni studij / dvopredmetni studij)Obrazac se ispunjava online i završava tipkom Predaj. Student će dobiti povratni e-mail (provjerite SPAM pretinac) pod naslovom Studentska služba – obrazac za završetak preddiplomskog studija kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (forward) u Tajništvo/a Odsjeka.
 • 1.a): Ako je na studiju obvezan završni rad, najkasnije u roku od tjedan dana nakon obrane, student sam pohranjuje završnu verziju završnog rada u pdf/A formatu (uz koji je po potrebi moguće priložiti dodatne datoteke s popratnim materijalima) u Otvoreni digitalni repozitorij akademske zajednice FFZG-a – ODRAZ (https://repozitorij.ffzg.unizg.hr/). Upute za postupak pohrane nalaze se na mrežnim stranicama Knjižnice. U roku od 3 radna dana od pohrane, završni rad bit će objavljen u Repozitoriju, pa student može ispisati zapis o završnom radu kao dokaz o pohrani ili ga poslati elektroničkim putem odnosno pohraniti u PDF formatu.
 • 2: zatražiti potvrdu o vraćenim knjigama u Knjižnici FF-a putem adrese: https://koha.ffzg.hr/cgi-bin/koha/opac-discharge.pl (potvrda se iz knjižničnog sustava šalje se direktno u Studentsku službu)
 • 3: uplatiti 200,00 kn za troškove izdavanja diplome (podaci o uplati nalaze se na web stranici Studentske službe) i isprintati potvrdu o uplati (e-banking) ili sačuvati uplatnicu.

Dolazak u Studentsku službu *

Potvrdu o vraćanju knjiga (gore pod 2), ispis iz repozitorija ODRAZ (pod 2) i uplatnicu i/ili potvrdu o uplati 200,00 kn za troškove izdavanja diplome (pod 3), student donosi u Studentsku službu. Studentska služba će:

  • 4: izdati potvrdu o završetku preddiplomskog studija koja se preuzima osobno u Studentskoj službi.
  • 5: ponuditi studentu obrazac anonimne ankete o zadovoljstvu preddiplomskim studijem koju će studenti ubaciti u za to predviđenu zatvorenu kutiju u Studentskoj službi

 

 • Diploma i dopunska isprava preddiplomskog studija izdaju se naknadno, o rokovima i načinu
  izdavanja studenta će usmeno obavijestiti djelatnici Studentske službe.

 

* UMJESTO DOLASKA, POTVRDE SE ŠALJU MAILOM NA ZAVRSETAK@FFZG.HR