Kada student položi sve ispite propisane studijskim programom na svom studiju (na jednoj ili
obje studijske grupe), preda završne radove na onim studijima koji to zahtijevaju i stekne
minimalno 90 ECTS bodova na svakoj od dvopredmetnih studijskih grupa, odnosno 180
bodova na jednopredmetnoj studijskoj grupi, mora:

Dolazak u Studentsku službu

Potvrdu o vraćanju knjiga (gore pod 2) i uplatnicu i/ili potvrdu o uplati 200,00 kn za troškove izdavanja diplome (pod 3), student donosi u Studentsku službu. Studentska služba će:

  • 4: izdati potvrdu o završetku preddiplomskog studija koja se preuzima osobno u Studentskoj službi.
  • 5: ponuditi studentu obrazac anonimne ankete o zadovoljstvu preddiplomskim studijem koju će studenti ubaciti u za to predviđenu zatvorenu kutiju u Studentskoj službi
  • Diploma i dopunska isprava preddiplomskog studija izdaju se naknadno, o rokovima i načinu
    izdavanja studenta će usmeno obavijestiti djelatnici Studentske službe.