Obrasci za preddiplomski studij

Hodogram za završetak preddiplomskog studija

Hodogram2018-09-07T12:33:32+00:00

Kada student položi sve ispite propisane studijskim programom na svom studiju (na jednoj ili obje studijske grupe), preda završne radove na onim studijima koji to zahtijevaju i stekne minimalno 90 ECTS bodova na svakoj od dvopredmetnih studijskih grupa, odnosno 180 bodova na jednopredmetnoj studijskoj grupi, mora:

Dolazak u Studentsku službu

Potvrdu o vraćanju knjiga (gore pod 2) i uplatnicu i/ili potvrdu o uplati 200,00 kn za troškove izdavanja diplome (pod 3), student donosi u Studentsku službu. Studentska služba će:

  • 4: izdati potvrdu o završetku preddiplomskog studija koja se preuzima osobno u Studentskoj službi.
    Diploma i dopunska isprava preddiplomskog studija izdaju se naknadno
  • 5: ponuditi studentu obrazac anonimne ankete o zadovoljstvu preddiplomskim studijem koju će studenti ubaciti u za to predviđenu zatvorenu kutiju u Studentskoj službi
  • 6: pričekati 10-ak dana