Raspored sjednica za ak. god. 2010./2011.

22. listopad 2010.

25. listopad 2010. (izvanredna sjednica Fakultetskog vijeća)

  • Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj otvorenoj izvanrednoj sjednici od 25. listopada 2010. godine, nakon uvida u tekstove nacrta prijedloga Zakona o znanosti, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o sveučilištu te nakon provedene rasprave, zaključilo je da sve nacrte prijedloga svih triju zakona treba u cijelosti, trajno i s indignacijom odbiti.

18. studeni 2010. 

17. prosinac 2010.

25. siječanj 2011.

22. veljača 2011.

16. i 18. ožujak 2011.

19. travanj 2011.

25. svibanj 2011.

16. lipanj 2011.

14. srpanj 2011.

28. rujan 2011. 


Izvještaj dekana o radu u akad. godini 2009./2010.