SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se natječaj za radno mjesto I. vrste složenosti – stručni suradnik – interni naziv: planer-analitičar, u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme od 3 godine koji je objavljen u Narodnim novinama broj 88/2019 od 18.9.2019., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 19.9.2019. i na web stranici fakulteta od 17.9.2019.