SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

1) za izbor suradnika za rad na projektu „Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (PRINCIPLE)”, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021., uz probni rok od 3 mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž) u punom radnom vremenu

Uvjeti:
– diploma magistra informacijskih znanosti ili diploma magistra informatologije ili diploma magistra informatike ili diploma magistra edukacije informatike ili diploma magistra računarstva ili diploma magistra inženjera računarstva,
– znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C1 razina),
– napredno znanje programiranja i rada na računalu,
– osnovno znanje održavanja računalnih mreža.

Prednosti:
– temeljna znanja o podatkovnoj analizi, analizi teksta i strukturama podataka u jezičnim resursima i alatima,
– temeljna znanja o projektima.

2) za izbor suradnika za rad na projektu „Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (PRINCIPLE)”, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021., uz probni rok od 3 mjeseca – 1 izvršitelj (m/ž) s polovicom punog radnog vremena

Uvjeti:
– diploma magistra informacijskih znanosti ili diploma magistra informatologije
– znanje engleskog jezika u govoru i pismu (C1 razina),
– napredni rad na računalu.

Prednosti:
– temeljno znanje programiranja,
– temeljna znanja o projektima,
– temeljna znanja o podatkovnoj analizi, analizi teksta i strukturama podataka u jezičnim resursima i alatima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima i prednostima neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.