SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

1. Za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – na projektu „Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu“ financiranom iz sredstava Europsko socijalnog fonda na poslovima Ureda za kvalitetu – na određeno vrijeme od 36 mjeseci i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema u području društvenih ili humanističkih znanosti
 • Poznavanje rada na računalu ( MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Jedna godina radnog iskustva

2. Za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – na projektu „Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu“ financiranom iz sredstava Europsko socijalnog fonda na poslovima Centra za razvoj karijere i povezivanja studenata s poslodavcima – na određeno vrijeme od 36 mjeseci i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema u području društvenih ili humanističkih znanosti
 • Poznavanje rada na računalu ( MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Jedna godina radnog iskustva

Prednosti:

 • Iskustvo administriranja projekata financiranih iz fondova Europske Unije
 • Iskustvo rada u visokoškolskoj ili znanstvenoj ustanovi
 • Istraživački ili stručni interes za područje karijernog savjetovanja

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od posljednje objave natječaja.

Prijavu sa životopisom, dokaz o državljanstvu, te ostalim dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja potrebno je dostaviti na adresu: Filozofski fakultet, Urudžbeni ured, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.