SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 22/2020 od 28. veljače 2020., dnevnom tisku 29. veljače 2020. i web stranici Filozofskog fakulteta 26. veljače 2020.
Poništava se natječaj u dijelu (točka 2. natječaja) koji se odnosi na izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž).