SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 26. veljače 2020., Narodnim novinama broj 22/2020 od 28. veljače 2020.,Euraxess Jobs Portalu od 03. ožujka 2020. i dnevnom tisku 29. veljače 2020., za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na temelju Odluke o poticanju razvoja znanstvene djelatnosti u javnim znanstvenim organizacijama koje sudjeluju u ESFRI projektima i Konzorcijima europske istraživačke infrastrukture (ERIC) u ulozi nacionalnih koordinacijskih ustanova i posebne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Konzorcija europske istraživačke infrastrukture CLARIN-ERIC u Zavodu za lingvistiku, voditelja prof. dr. sc. Marka Tadića, s punim radnim vremenom i na određeno vrijeme, izabrani su Vanja Štefanec, mag. informacijskih znanosti, indologije i računalne lingvistike, i Daša Farkaš, mag. lingvistike i bohemistike.