Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 4. lipnja 2020., Narodnim novinama broj 66/2020 od 5. lipnja 2020., Euraxess Jobs Portalu od 8. lipnja 2020. i dnevnom tisku od 5. lipnja 2020. na radno mjesto doktoranda u suradničkom zvanju asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01), na određeno vrijeme od 48 mjeseci, za potrebe projekta „Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji“ na Odsjeku za arheologiju voditeljice izv. prof. dr. sc. Rajne Šošić Klindžić, izabran pristupnik GORAN TOMAC, magistar arheologije i magistar engleskog jezike i književnosti.