SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog 25. rujna 2020. na web stranici Filozofskog fakulteta pod brojem 4. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti , polje filozofija, grana filozofija odgoja, na Katedri za filozofiju odgoja na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž).