Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 4. lipnja 2020., Narodnim novinama broj 66/2020 od 5. lipnja 2020., Euraxess Jobs Portalu od 8. lipnja 2020. i dnevnom tisku od 5. lipnja 2020. na radno mjesto doktoranda u suradničkom zvanju asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na projektu Hrvatske zaklade za znanost IP-2019-04-3609 „Dinamika reproduktivnog i seksualna zdravlja mladih u Hrvatskoj od 2005. do 2020. godine“, voditelja prof. dr. sc. Aleksandra Štulhofera i mentora doc. dr. sc. Ivana Landripeta, na određeno vrijeme, izabrana pristupnica SANDRA ŠEVIĆ, magistra sociologije.