SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE ISPRAVAK NATJEČAJA

objavljenog 8. travnja 2021. na web stranici Filozofskog fakulteta za radno mjesto pod brojem 6) koje se odnosi na izbor  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na Katedri za svjetsku povijest u srednjem vijeku na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž), dodaje se:

 Dodatni kriteriji za radno mjesto pod rednim brojem 6:

završen studij latinskog jezika i književnosti, obavljen prethodni izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje (znanstveni suradnik za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest), minimalno četverogodišnje iskustvo rada u visokoškolskog nastavi iz medievističkih predmeta, iskustvo rada na znanstveno-istraživačkim projektima međunarodnog karaktera

Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.