SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 83/2021 od 21. srpnja 2021, web stranici Filozofskog fakulteta 16. srpnja 2021., dnevnom tisku od 18. srpnja 2021. i Euraxess Jobs Portalu od 21. srpnja 2021. godine za izbor u:

  • suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Katedri za informatiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti.