SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE ISPRAVAK DIJELA OBJAVLJENOG NATJEČAJA

u Narodnim novinama broj 134/2021 od 08. prosinca 2021., natječaj je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 07. prosinca 2021.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2 koje se odnosi na izbor  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija,  grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž), dodaje se:

Prednosti za radno mjesto pod rednim brojem 2:

  1. Upoznatost s temama iz područja medicinske sociologije, javnog zdravstva ili ljudske seksualnosti koja se dokazuje priloženim objavljenim radovima ili dosadašnjim projektnim aktivnostima
  2. Poznavanje kvantitativne metodologije i naprednijih statističkih analiza koje se dokazuje priloženim objavljenim radovima

Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.