Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 09. studenoga 2021., Narodnim novinama broj 126/2021 od 24. studenoga 2021. i dnevnom tisku 11. studenoga 2021., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za teoriju likovnih umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana Luja Šimunović, magistra povijesti umjetnosti i magistra komparativne književnosti.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.