Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 07. prosinca 2021., Narodnim novinama broj 134/2021 od 08. prosinca 2021. i dnevnom tisku 09. prosinca 2021., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, na Katedri za turkologiju na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabran Adrian Markotić, magistar turkologije i magistar informacijskih znanosti.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.