SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor suradnika u zvanju poslijedoktoranda za rad na projektu „Fontes Istrie medievalis – Povijesni spomenici srednjovjekovne Istre“ na određeno vrijeme dok budu osigurana sredstva financiranja projekta, na 30 % radnog vremena– 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

  • Doktorat znanosti iz područja povijesnih znanosti
  • Aktivno znanje engleskog jezika
  • Objavljeni radovi na temu povijesti srednjovjekovne Istre
  • Prethodno radno iskustvo u izradi mrežnih stranica

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti natječaja, dokaz o državljanstvu i životopis podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.