SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 64/2021 od 09. lipnja 2021, web stranici Filozofskog fakulteta 04. lipnja 2021., dnevnom tisku od 06. lipnja 2021. i Euraxess Jobs Portalu od 10. lipnja 2021. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za englesku književnost na Odsjeku za anglistiku.