SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 39/2022. od 30. 03. 2022., web stranici Filozofskog fakulteta 29.03.2022., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 08. 04. 2022. ,za zasnivanje radnog odnosa: namještenika IV. vrste internog naziva vratar, zbog toga što prijavljeni kandidati nisu zadovoljili uvjete natječaja.