Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 18. listopada 2022., Narodnim novinama broj 121/2022 od 19. listopada 2022. i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 19. listopada 2022. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti  – stručni suradnik u uredu za znanosti i projekte na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu, izabrana Marta Rakvin, diplomirani pravnik i magistra arheologije.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.