Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 16. studenoga 2022., Narodnim novinama broj 137/2022 od 23. studenoga 2022. i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 17. studenoga 2022. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste složenosti – tehnički suradnik, Interni naziv: administrator windows poslužitelja u Uredu za računalno-mrežnu infrastrukturu na određeno vrijeme od 6 mjeseci i u punom radnom vremenu, izabran Davor Šepović.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.