SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste složenosti – tehnički suradnik, Interni naziv: administrator windows poslužitelja u Uredu za računalno-mrežnu infrastrukturu u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjesci – 1 izvršitelj (m/ž)

 Uvjeti:

  • srednja stručna sprema
  • napredno korištenje MS Office
  • aktivno poznavanje engleskog jezika
  • jedna (1) godina radnog iskustva na području računala ili računalnih mreža, na poslovima kompleksne administracije windows i SQL poslužiteljskih platformi te IP mrežne opreme

Prednosti:

  • kandidati s iskustvom u izradi i održavanju WEB stranica
  • kandidati s iskustvom u izradi baza podataka te generiranja izvještaja

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Svi kandidati biti će pravovremeno obaviješteni o terminima psihološkog testiranja i usmenih razgovora.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.