Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 7. prosinca 2022. i Narodnim novinama broj 144/2022 od 9. prosinca 2022.  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste složenosti  –  čistačica u Tehničkoj službi , u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme do povratka odsutne zaposlenice s bolovanja (zamjena), izabrana Tamara Vitković.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.