Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 21. prosinca 2022. , Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 21. prosinca 2022. i Narodnim novinama broj 152/2022 od 23. prosinca 2022.  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti  – stručni suradnik – projektni administrator na projektu CAPONEU – The Carthography of The Political Novel in Europe na određeno vrijeme od četiri godine, u punom radnom vremenu izabrana Tatjana Tihomirović, diplomirana učiteljica.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.