Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 03. svibnja 2023., u Narodnim novinama broj 48/2023 od 05. svibnja 2023. i na Euraxess jobs portalu od 05. svibnja 2023. za zasnivanje radnog odnosa na suradničkom radnom mjestu –asistent za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Katedri za bibliotekarstvo na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana  Monika Batur,  magistra bibliotekarstva i edukacije hrvatskog jezika i književnosti

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.