Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 24. svibnja 2023., u Narodnim novinama broj 56/2023 od 26. svibnja 2023. i na Euraxess jobs portalu od 26. svibnja 2023. za zasnivanje radnog odnosa na suradničkom radnom mjestu – viši asistent za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofijska bioetika u Centru za integrativnu bioetiku u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabrana  Lidija Knorr, magistra edukacije filozofije i magistra bibliotekarstva.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.