SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 43/2023 od 21. travnja 2023., web stranici Filozofskog fakulteta 19. travnja 2023., dnevnom tisku od 22. travnja 2023. i Euraxess Jobs Portalu od 25. travnja 2023. godine, za izbor na: suradničko radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija na Katedri za sistematsku pedagogiju na Odsjeku za pedagogiju, jer nije bilo kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja.