Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 13. 10. 2023., u Narodnim novinama broj 120/2023 od 18. 10. 2023. te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 16. 10. 2023. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – Rukovoditelj Odsjeka u središnjoj službi, interni naziv: rukovoditelj Službe za informatičku potporu, u punom radnom vremenu i na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), izabran Boris-Neven Beker, dipl. ing. elektrotehnike.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.