Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 07. 11. 2023. te Narodnim novinama broj 134/2023 od 08. 11. 2023. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju-u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje opća psihologija , na Odsjeku za psihologiju na određeno vrijeme od 1 godine i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž) izabrana Maja Kolanović, sveučilišna magistra psihologije.

Neizabrani kandidati imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata natječaja, izjaviti prigovor sukladno odredbama čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku.