RASPIS NATJEČAJA: STRUČNI SURADNIK (INTERNI NAZIV RADNOG MJESTA: KOORDINATOR ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE U UREDU ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE)

18.06.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik (interni naziv radnog mjesta: koordinator za međunarodne projekte u Uredu za međunarodne projekte) – u Službi za međunarodnu suradnju, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Jedna godina radnog iskustva

Prednost će ostvariti kandidati s iskustvom administriranja projekata financiranih iz fondova Europske unije i s iskustvom rada u visokoškolskoj ili znanstvenoj ustanovi.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

PONIŠTENJE NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI – STRUČNI SURADNIK – ADMINISTRATOR EU PROJEKATA U SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, NA PROJEKTU ”IZAZOVI ZA DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE ZNANOSTI: NOVI STUDIJI I SUSTAV KVALITETE FILOZOFSKOG FAKULTETA” FINANCIRANOM IZ SREDSTAVA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

18.06.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 69/2020 od 17. lipnja 2020., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 17. lipnja 2020. i web stranici Filozofskog fakulteta 16. lipnja 2020. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik – administrator EU projekata u Službi za međunarodnu suradnju, na projektu ”Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta financiranom iz sredstava Europskog socijalnog fonda, u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice – 1 izvršitelj (m/ž).

RASPIS NATJEČAJA: IZBOR SURADNIKA – ISTRAŽIVAČA ZA RAD NA PROJEKTU ”E-RUDITO: NAPREDNI ONLINE OBRAZOVNI SUSTAV ZA PAMETNU SPECIJALIZACIJU I POSLOVE BUDUĆNOSTI”

16.06.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor suradnika – istraživača za rad na projektu ”E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti”, na određeno vrijeme i u punom radnom vremenu za vrijeme trajanja projekta (5 mjeseci) – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 • diploma magistra psihologije
 • znanje engleskog jezika
 • prednost: upisan Poslijediplomski doktorski studij iz psihologije; poznavanje rada u računalnim programima MatLab i E-Prime, istraživački interesi u području kognitivne psihologije (pažnje i radnog pamćenja).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: RADNO MJESTO I. VRSTE SLOŽENOSTI –STRUČNI SURADNIK – ADMINISTRATOR EU PROJEKATA U SLUŽBI ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, NA PROJEKTU ”IZAZOVI ZA DRUŠTVENE I HUMANISTIČKE ZNANOSTI: NOVI STUDIJI I SUSTAV KVALITETE FILOZOFSKOG FAKULTETA” FINANCIRANOM IZ SREDSTAVA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

16.06.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste složenosti – stručni suradnik – administrator EU projekata u Službi za međunarodnu suradnju, na projektu ”Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta” financiranom iz sredstava Europskog socijalnog fonda, u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice – 1 izvršitelj (m/ž)

 Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Jedna godina radnog iskustva

Prednost će ostvariti kandidati s iskustvom administriranja projekata financiranih iz fondova Europske unije i s iskustvom rada u visokoškolskoj ili znanstvenoj ustanovi.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

04.06.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana ontologija, na Katedri za ontologiju,  na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofija odgoja, na Katedri za filozofiju odgoja na Odsjeku za filozofiju – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za njemački jezik na Odsjeku za germanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na Katedri za opću povijest književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost – 1 izvršitelj (m/ž)

6) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, predmet engleski jezik, u Centru za strane jezike – 1 izvršitelj (m/ž)

7) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (do 4 godine), na projektu „Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava” voditeljice doc. dr. sc. Tijane Trako Poljak – 1 izvršitelj (m/ž)

8) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta  na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera  mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (do 4 godine), na projektu „Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji“ voditeljice izv. prof. dr. sc. Rajne Šošić Klindžić – 1 izvršitelj (m/ž)

9) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (do 4 godine), na projektu „Posljednji neandertalci na razmeđu srednje Europe i Mediterana“ voditelja prof. dr. sc. Ivora Karavanića – 1 izvršitelj (m/ž)

10) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme (do 4 godine), na projektu „Dinamika reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj od 2005. do 2020. godine“ voditelja prof. dr. sc. Aleksandra Štulhofera – 1 izvršitelj (m/ž)

11) za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta prema natječaju Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“  na određeno vrijeme (do 4 godine), na projektu GLOHUM – Globalni humanizmi: Novi pogledi na Srednji vijek) voditelja prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 7:

Obvezni uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij sociologije
– prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij
Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama (posebno ako se radi o temama vezanima za projekt – polja socijalne ekologije i ruralne sociologije)
– poznavanje rada u programima za kvantitativnu i kvalitativnu obradu podataka
– poznavanje engleskog jezika

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 8:

Obvezni uvjeti:
– završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij arheologije
– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na poslijediplomski studij arheologije
Dodatni kriteriji:
– iskustvo u obradi i interpretaciji faunske građe s arheoloških lokaliteta (objavljeni rad)
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 9:

Obvezni uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij arheologije
– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan doktorski studij

Dodatni kriteriji:
– završen smjer prapovijesne arheologije na diplomskom studiju
– iskustvo u obradi litičkog materijala
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
– poznavanje engleskog jezika

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 10:

Obvezni uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih ili biomedicinskih znanosti
– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij sociologije

Dodatni kriteriji:
– poznavanje multivarijatnih statističkih tehnika koje dokazuju objavljeni znanstveni radovi te znanstveni radovi objavljeni na engleskom jeziku

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 11:

Obvezni uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij povijesti umjetnosti
– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili upisan na doktorski studij

Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
– poznavanje rada u programima Agisoft Metashape Professional, Autodesk Autocad, Q-GIS, Blender te R ili Python programskog jezika
– poznavanje vještina rada s totalnom stanicom, dronom , 3D modeliranje
– poznavanje engleskog jezika

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – IZBOR DOKTORANDA U SURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO ASISTENTA U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA NA USPOSTAVNOM PROJEKTU HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

03.06.2020.|

Obavještavamo da je u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 26. veljače 2020., Narodnim novinama broj 22/2020 od 28. veljače 2020., Euraxess Jobs Portalu od 03. ožujka 2020. i dnevnom tisku 29. veljače 2020., za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu prema ugovoru potpisanom za Uspostavni projekt Hrvatske zaklade za znanost ”Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno – ekoloških sustava”, voditeljice doc. dr. sc. Tijane Trako Poljak, s punim radnim vremenom i na određeno vrijeme, izabran Vladimir Ivanović, mag. soc.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA – IZBOR DOKTORANDA NA RADNO MJESTO I U SURADNIČKOM ZVANJU ASISTENTA U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA

27.05.2020.|

Obavještavamo da su u natječaju, koji je objavljen na web stranici Filozofskog fakulteta 26. veljače 2020., Narodnim novinama broj 22/2020 od 28. veljače 2020., za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na temelju Odluke o poticanju razvoja znanstvene djelatnosti u javnim znanstvenim organizacijama koje sudjeluju u ESFRI projektima i Konzorcijima europske istraživačke infrastrukture (ERIC) u ulozi nacionalnih koordinacijski ustanova i posebne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, za potrebe Konzorcija europske istraživačke infrastrukture za Europsko društveno istraživanje, voditelja izv. prof. dr. sc. Dragana Bagića, s punim radnim vremenom i na određeno vrijeme, izabrani Jelena Ostojić mag. soc. i Luka Jurković mag. soc.

RASPIS NATJEČAJA: VIŠE RADNIH MJESTA

18.05.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor u

1) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za češki jezik i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

2) znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

3) znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana muzeologija, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj (m/ž)

4) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

5) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

6) znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Katedri za zaštitu kulturne baštine na Odsjeku za povijest umjetnosti – 1 izvršitelj (m/ž)

7) naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teatrologija i dramatologija – 1 izvršitelj (m/ž)

8) nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik na Odsjeku za talijanistiku – 1 izvršitelj (m/ž)

9) za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na temelju Odluke o poticanju razvoja znanstvene djelatnosti u javnim znanstvenim organizacijama koje sudjeluju u ESFRI projektima i Konzorcijima europske istraživačke infrastrukture (ERIC) u ulozi nacionalnih koordinacijski ustanova i posebne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, za potrebe Konzorcija europskih arhiva podataka za društvene znanosti CESSDA-ERIC – 1 izvršitelj (m/ž)

10) za izbor doktoranda na radno mjesto u suradničkom zvanju asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na temelju Odluke o poticanju razvoja znanstvene djelatnosti u javnim znanstvenim organizacijama koje sudjeluju u ESFRI projektima i Konzorcijima europske istraživačke infrastrukture (ERIC) u ulozi nacionalnih koordinacijski ustanova i posebne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, za potrebe Konzorcija europskih arhiva podataka za društvene znanosti CESSDA-ERIC na Odsjeku za sociologiju – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, USB).

Obvezni uvjet za izbor pod rednim brojem 9.:

završen diplomski studij (ili ekvivalent) u polju psihologije, prosjek ocjena na prethodnoj razini studija koji omogućava upis poslijediplomskog doktorskog studija, znanje engleskog jezika

Dodatni uvjeti: dodatno usavršavanje (izvan redovitih nastavnih obveza) iz područja metodologije prikupljanja podataka u društvenim znanostima i statističke obrade podataka; iskustvo u pripremi i provođenju kvantitativnih istraživanja u području društvenih znanosti; dodatno obrazovanje ili iskustvo u rukovanju bazama podataka; dodatno obrazovanje ili iskustvo rada u različitim softverima za obradu i analizu podataka; interes za područje znanosti o podacima i/ili infrastrukture za otvorenu znanost

 Obvezni uvjet za izbor pod rednim brojem 10.:

Završen diplomski studij (ili ekvivalent) u polju sociologije, prosjek ocjena na prethodnoj razini studija koji omogućava upis poslijediplomskog doktorskog studija, znanje engleskog jezika

Dodatni uvjeti: dodatno usavršavanje (izvan redovitih nastavnih obveza) iz područja metodologije prikupljanja podataka u društvenim znanostima i statističke obrade podataka; iskustvo u pripremi i provođenju kvantitativnih istraživanja u području društvenih znanosti; dodatno obrazovanje ili iskustvo u rukovanju bazama podataka; dodatno obrazovanje ili iskustvo rada u različitim softverima za obradu i analizu podataka; interes za područje znanosti o podacima i/ili infrastrukture za otvorenu znanost

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

RASPIS NATJEČAJA: ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE I NA RADNO MJESTO DOCENTA ZA PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJE POVIJEST, GRANA STARA POVIJEST, NA KATEDRI ZA STARU POVIJEST NA ODSJEKU ZA POVIJEST

28.04.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

RASPISUJE NATJEČAJ

znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana stara povijest, na Katedri za staru povijest na Odsjeku za povijest – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:
Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis
 • presliku diplome/potvrde o stečenom akademskom stupnju
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani
 • dokaz o državljanstvu, a strani su državljani dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina)

Životopis, popis radova i podatke o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prednosti podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Zagrebu, Urudžbeni ured, 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

PONIŠTENJE NATJEČAJA: RADNO MJESTO NAMJEŠTENIKA IV. VRSTE – VRATAR

23.04.2020.|

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

OBJAVLJUJE PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu namještenika IV. vrste: radno mjesto vratar, na neodređeno vrijeme i u punom radnom vremenu objavljen u Narodnim novinama broj 13/2020 od 31.1.2020., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 30.1.2020. i web stranici Fakulteta 29.1.2020. budući da je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu kojom je zabranjeno novo zapošljavanje. Odluka

Load More Posts