Nastavno na uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja o Evidenciji mirovanja obveza studenata u Informacijskom sustavu visokih učilišta i Informacijskom sustavu studentskih prava, a na temelju članka 17. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pravo na mirovanje obveza student ostvaruje rješenjem Fakulteta na temelju podnesenog pisanog zahtjeva s obrazloženjem te pripadajućom dokumentacijom.

Rješenjem se mirovanje obveza može odobriti od trenutka nastupanja za to opravdanog i propisanog razloga i ne može se donositi retroaktivno.

Sukladno navedenom, obavještavamo studente da je molbe za mirovanje obveza u akademskoj godini 2021/22 potrebno podnijeti pravodobno i da se molbe neće moći odobravati retroaktivno.